Podnikání

Pečujme o sebe 

Nejvíce se toho asi napsalo o vlasech. Proč? To není složité uhodnout, protože jsou nejvíce na očích a je to vlastně to,…